Posts

Showing posts from 2018

Skupštinske pikanterije

Organizacije civilnog društva: Najava donošenja Zakona o stranim donacijama prijetnja po slobode udruživanja i izražavanja

Studijska posjeta Memorijalnom centru Jasenovac

POZIV ZA UČEŠĆE NA REGIONALNOM KAMPU ”Kozarac 2018”

Poziv za učešće u studijskoj posjeti

Studijska posjeta Memorijalnom centru Potočari - Srebrenica

Poziv za učešće u studijskoj posjeti

Ulična akcija povodom Međunarodnog dana socijalne pravde

Poziv za učešće na aktivnosti naziva ''Mala škola tranzicione pravde''