Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2021

Završen dvanaesti kamp Kozarac

Dvanaesti Kamp Kozarac organizovan je u periodu od 01.08. do 06.08.2020. godine. Organizaciju kampa je sproveo Centar za mlade ''Kvart'' u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.  20  mladih iz Bosne i Hercegovine,  je učestvovalo u programu kampa. Jedan dio kampa je organizovan u Kozarcu u kući Srcem do Mira, dok su u skladu sa programom organizovane posjete mjestima stradanja, identifikacionom centru Šejkovača i različitim memorijalima. Kroz program su teorijski i praktično obrađivane teme memorijalizacije, različitih narativa o prošlosti i tendencijama koje mogu da osiguraju sigurnu budućnost i istinsko suočavanje sa prošlošću. U organizaciju kampa je bila uključena i psihologinja koja je pomogla učesnicima i učesnicama da se lakše nose sa emocijama koje su se javljale. SHARE