Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2021

Nagradni konkurs: DRUŠTVENA REAKCIJA NA MUŠKO NASILJE PREMA ŽENAMA

 Kada je u pitanju nasilje nad ženama, društvene politike i prakse kao što su neimenovanje muškaraca kao počinioca nasilja, umanjivanje težine zločina, sagledavanje nasilja kao individualni problem ili čak negiranja posljedica koje nasilje ostavlja na žene, mogu da kreiraju podržavajuće okolnosti i sredinu za nasilje muškaraca nad ženama.  "Taktike" i "strategije" kojima se prikriva i opravdava muško nasilje utiču i vrlo često određuju način na koji se prima realnost i samim tim i naše reakcije, osjećanja i ponašanja. Neke od tih taktika su: -upotreba neutralnih termina "nasilje u porodici" ili "nasilje u partnerskom odnosu", -dehumanizacija žrtve tj obezvređivanje žena i naglašavanje njihovih nedostataka,  -okrivljivanje žrtve i prebacivanje odgovornosti na žene,  -naturalizacija nasilja nad ženama -predstavljanje muškog nasilja kao psihološki problem, a ne kao politički, ekonomski i socijalni.  Društvo, država, institucije, javnost, mediji i sv

Mala škola kritičkog propitivanja prošlosti

  06. i 07. marta  je održana peta po redu Mala škola kritičkog propitivanja prošlosti. Zbog epidemioloških mjera Mala škola je organizovana preko online web platforme Zoom.  Centar za mlade KVART već tradicionalno organizuje ovu školu sa ciljem otvaranja prostora za promišljanje, razgovor i propitivanje narativa o bližoj i daljoj prošlosti koji dominiraju u regionu, lokalnim sredinama i na koji način se komemorijaju i kakvu poruku šalju novim generacijama.  Dominantni narativi jesu isključivo nacionalni i često su obojeni religijskim uticajima. Sa obzirom na takvo stanje od izuzetne važnosti je stvoriti novi prostor za razgovor i razmjenu stavova, ideja i pitanja u vezi sa tranzicijskom pravdom, kulturom sjećanja i generalnim uvjerenjima koja se rijetko ili nikada ne dovode u pitanje. Učesnici/e škole su bili/e mladi/e iz cijele Bosne i Hercegovine za koje je program škole i kreiran. Sa predavačima su takođe analizirali memorijale i komemoracije u svojim lokalnim sredinama.  Predavači
“Državo, pokaži da nismo same!”, slogan je desetog Osmomartovskog marša, pod kojim će se marširati 8. marta u Banjaluci i javno ukazati na propuste koji postoje u slučajevima krivičnih djela protiv polnog integriteta, seksualnog uznemiravanja i nasilja. Kao i svake godine do sada, šetnja će započeti tačno u podne ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske, a završiti se na Trgu Krajine, gdje će aktivistkinje sa drugim učesnicama marša javno čitati sporne dijelove sudskih presuda za silovanja i seksualna zlostavljanja. BiH je ratifikovala Istanbulsku konvenciju koja je osnov za kreiranje formalno-pravnog okvira za prevenciju ovih krivičnih djela, ali i za zaštitu žrtava od strane sistema. Međutim, upravo izostanak te podrške je jedan od glavnih razloga zašto silovanje kao najteži oblik seksualnog nasilja često ostaje neprijavljeno i nekažnjeno. Žene su dodatno demotivisane blagim kaznama koje se izriču počiniteljima ovih i sličnih krivičnih djela. Domaći sudovi nerijetko kao olakšavajuć