Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2022

Publikacija "Afirmativni pristup u psihoterapijskom radu sa LGBT osobama"

 Priručnik koji je pred vama predstavlja doprinos i napore Centra za mlade "Kvart" u borbi za prava lezbjeki, gejeva, biseksualnih, interpolnih i trans osoba u Bosni i Hercegovini, kao i doprinos poboljšanju mentalnog zdravlja LGBTI osoba. Onima za cilj da stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja pruži osnovne informacije o LGBTI identitetu, alate za savjetovanje, procjenu i intervencije, ali i ukazivanje na LGBTI afirmativnu praksu prilikom rada sa LGBTI klijentima.  Američko udruženje psihijatara je 1973. godine uklonilo dijagnozu homoseksualnosti sa liste mentalnih oboljenja kao rezultat istraživanja koji su pokazali da je homoseksualnost normalna varijacija seksualnosti, a ne patološko stanje. I pored ovoga, većina LGBT osoba zbog straha od neprihvatanja se ne autuje ni stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, te se potencijalne teškoće u mentalnom zdravlju, depresija ili anksioznost pripisuju drugim faktorima, a ne ličnom osjećaju nepripadanja.  Zbog toga je važno d