Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2018

Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se desetog decembra jer je tog dana 1948. godine potpisana Opšta deklaracija o ljudskim pravima kojom je prvi put u istoriji priznato pravo svih ljudi na ''život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika''. Sa obzirom na to da vrijeme i prostor na kojem živimo slobodu i sigurnost shvata kao privilegiju bogatih i pogodnih, neophodno je skrenuti pažnju na kršenje ljudskih prava u svakom smislu. Centar za mlade KVART je u saradnji sa organizacijama i kolektivima iz Prijedora organizovao već tradicionalno obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava u Prijedoru. U sklopu šetnje i okupljanja na glavnom gradskom trgu okupilo se oko 60 građana i građanki Prijedora koji/e su dostojanstveno pozvali/e na neprikosnoveno poštivanje ljudskih prava svih građana i građanki Prijedora i Bosne i Hercegovine.  Vrijeme u kojem kapitalističke vrijednosti određuju društveni odnos prema ljudskim pravima je vrijeme u kojem je neophodno ukazat