Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2021

PUBLIKACIJA: "VIDEO NADZOR I PRAVO NA OKUPLJANJE U BIH - IMPLIKACIJE I ANALIZA"

"U Bosni i Hercegovini se u posljednjih nekoliko godina pojavljuju informacije o postavljanju tzv. pametnih kamera i uspostavljanju sistema masovnog video- nadzora nad javnim površinama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) u svom saopštenju iz sredine 2019. godine objašnjava da se kamere postavljaju iz sigurnosnih razloga radi efikasnijeg otkrivanja počionioca krivičnih djela, ali i prekršaja u saobraćaju i narušavanja javnog reda i mira.  MUP RS objašnjava da „sistem video-nadzora je namijenjen za nadzor javnih površina, trgova, parkova, objekata, mostova, ulica, raskrsnica, parkinga, sportskih objekata, a sve u cilju preventivne zaštita građana i njihove imovine, ali i borbe protiv protiv kriminala, terorizma i svih drugih oblika narušavanja bezbjednosti, javnog reda i mira.“  MUP RS još navodi da sistem video-nadzora koristi najnovija IKT rješanja poznata pod nazivom „Safe city“ (Siguran grad), da se svi snimci čuvaju u Ministarstvu i samo službenici ovog