Skip to main content

Posts

POZIV ZA UČEŠĆE NA REGIONALNOM KAMPU "Kozarac 2022"

                     Centar za mlade  ”Kvart” vas poziva na trinaesti regionalni Kamp Kozarac. Zadovoljstvo nam je pozvati vas na trinaesti Kamp Kozarac  koji okuplja mlade osobe iz Bosne i Hercegovine i regiona. Na kamp se mogu prijaviti osobe starosti od 16 do 26 godina. Namjera kampa je pokretanje dijaloga o temama ratne prošlosti BiH i regiona među mladim osobama, ali i propitivanje načina na koji se pojedinačno a i kolektivno sjećamo pomenutih dešavanja i na koji način obilježavamo mjesta stradanja. Osim toga upoznavanje, druženje i povezivanje mladih je bitan aspekt ovog događaja.  Šestodnevni program kroz pomenute teme realizovaćemo posjetama mjesta stradanja, ali i kroz interaktivne razgovore sa aktivistima/kinjama iz naše zemlje i regiona. Lokacija : Kozarac, Prijedor, BiH. Period: Od 01. jula do 06. jula 2022. godine. Prijave za učešće slati do 23. juna 2022. godine Link za prijavu:   PRIJAVNI OBRAZAC Prijavljenim učesnicima/ama koji budu primljeni na ovogodišnji kamp će bi
Recent posts

Održana je šesta Mala škola kritičkog propitivanja prošlosti

Od 15. do 17. aprila je održana šesta po redu Mala škola kritičkog propitivanja prošlosti. Centar za mlade KVART već tradicionalno organizuje ovu školu sa ciljem otvaranja prostora za promišljanje, razgovor i propitivanje narativa o bližoj i daljoj prošlosti koji dominiraju u regionu.  Dominantni narativi jesu isključivo nacionalni i često su obojeni religijskim uticajima. Sa obzirom na takvo stanje od izuzetne važnosti je stvoriti novi prostor za razgovor i razmjenu stavova, ideja i pitanja u vezi sa tranzicijskom pravdom, kulturom sjećanja i generalnim uvjerenjima koja se rijetko ili nikada ne dovode u pitanje. Učesnici/e škole su bili/e mladi/e iz cijele Bosne i Hercegovine za koje je program škole i kreiran.  Tamara Šmidling i Edin Ramulić su učesnike i učesnice škole proveli kroz principe kritičkog mišljenja kao procesa, ali i kao vrijednosti koja obilježava društvo koje teži slobodi. Kroz module male škole se govorilo o kulturi sjećanja i različitim informacijama i dezinformacija

Poziv za učešće na "Maloj školi kritičkog propitivanja prošlosti"

Da li vjerujete svemu što učite u školi?  Zanima li vas i druga strana prošlosti? Koliko vas je obrazovanje podsticalo na kritičko mišljenje i kako politika utiče na to što učite? Ukoliko želite da propitate ova pitanja, prijavite se za učešće na šestu po redu "Malu školu kritičkog propitivanja prošlosti" koja će se održati od 15. do 17. aprila 2022. godine. u Prijedoru. Pravo na učešće imaju osobe sa područja Bosne i Hercegovine, starosti od 16 do 26 godina.  Krajnji rok za prijave: 0 6.04.2022. do 15.00 časova. "Malu školu  kritičkog propitivanja prošlosti" organizuje Centar za mlade "Kvart" uz podršku  National Endowment for Democracy.  Učesnici/ce će kroz dvodnevnu radionicu imati priliku da se upoznaju sa osnovnim teorijskim konceptima tranzicione pravde, društvenim iskustvima prevazilaženja traumatične prošlosti, razvijanjem kritičkog razmišljanja prema društveno-političkim dešavanjima u prošlosti te kako pojedinac/ka mogu da doprinesu navedenim pro

Politička pismenost mladih osoba u Prijedoru

  ● Centar za mlade Kvart uradio je istraživanje o političkoj pismenosnti mladih regije Prijedor. U istraživanju navodite kako su rezultati značajni pokazatelji razine političkog znanja, demokratski relevantnih stavova i ponašanja mladih te da je razina političke pismenosti značajna u demokratskom društvu i društvenim procesima. U kojim školama ste uradili istraživanje, ko su ispitanici i koja metodologija je korištena? Lejla Gačanica, istraživačica političke pismenosti mladih: Istraživanje o političkoj pismenosti mladih se fokusiralo na regiju Prijedor i na mlade osobe koje su učenici_e završnih razreda srednjih škola. Istraživanje je provedena u ukupno četiri srednje škole u regiji Prijedor i to: JU Mašinska škola Prijedor, JU SC Nikola Tesla Kozarska Dubica, JU Srednjoškolski centar Prijedor i JU SŠC Đuro Radmanović; Novi Grad. Učenici_e koji pohađaju škole iz uzorka po prebivalištu dolaze iz 54 mjesta, a učestvovalo je ukupno 366 ispitanika_ca. Istraživanje o političkoj pismenosti

Publikacija "Afirmativni pristup u psihoterapijskom radu sa LGBT osobama"

 Priručnik koji je pred vama predstavlja doprinos i napore Centra za mlade "Kvart" u borbi za prava lezbjeki, gejeva, biseksualnih, interpolnih i trans osoba u Bosni i Hercegovini, kao i doprinos poboljšanju mentalnog zdravlja LGBTI osoba. Onima za cilj da stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja pruži osnovne informacije o LGBTI identitetu, alate za savjetovanje, procjenu i intervencije, ali i ukazivanje na LGBTI afirmativnu praksu prilikom rada sa LGBTI klijentima.  Američko udruženje psihijatara je 1973. godine uklonilo dijagnozu homoseksualnosti sa liste mentalnih oboljenja kao rezultat istraživanja koji su pokazali da je homoseksualnost normalna varijacija seksualnosti, a ne patološko stanje. I pored ovoga, većina LGBT osoba zbog straha od neprihvatanja se ne autuje ni stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, te se potencijalne teškoće u mentalnom zdravlju, depresija ili anksioznost pripisuju drugim faktorima, a ne ličnom osjećaju nepripadanja.  Zbog toga je važno d

PUBLIKACIJA: "VIDEO NADZOR I PRAVO NA OKUPLJANJE U BIH - IMPLIKACIJE I ANALIZA"

"U Bosni i Hercegovini se u posljednjih nekoliko godina pojavljuju informacije o postavljanju tzv. pametnih kamera i uspostavljanju sistema masovnog video- nadzora nad javnim površinama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) u svom saopštenju iz sredine 2019. godine objašnjava da se kamere postavljaju iz sigurnosnih razloga radi efikasnijeg otkrivanja počionioca krivičnih djela, ali i prekršaja u saobraćaju i narušavanja javnog reda i mira.  MUP RS objašnjava da „sistem video-nadzora je namijenjen za nadzor javnih površina, trgova, parkova, objekata, mostova, ulica, raskrsnica, parkinga, sportskih objekata, a sve u cilju preventivne zaštita građana i njihove imovine, ali i borbe protiv protiv kriminala, terorizma i svih drugih oblika narušavanja bezbjednosti, javnog reda i mira.“  MUP RS još navodi da sistem video-nadzora koristi najnovija IKT rješanja poznata pod nazivom „Safe city“ (Siguran grad), da se svi snimci čuvaju u Ministarstvu i samo službenici ovog

Održan trening o građanskom novinarstvu, kritičkom mišljenju i izvještavanju o kršenju ljudskih prava

Početkom oktobra u organizaciji Centar za mlade KVART i portala zamisli.ba održan je trening o građanskom novinarstvu, kritičkom mišljenju i izvještavanju o kršenju ljudskih prava. Na treningu su učestvovali mladi ljudi iz Brčkog, Gornjeg Vakufa, Banja Luke, Laktaša, Tešnja, Zenice, Vareša, Mostara, Sarajeva i Goražda. Predavači i predavačice na ovom treningu bili su dugogodišnji novinari i novinarke te i aktivisti j altivistkinje za ljudska prava. Naši učesnici i učesnice aktivno su učestvovali u svim praktičnim vježbama, te imali mnogo pitanja za svoje starije kolege, što je cijeli program učinilo izuzetno dinamičnim. Trening je organizovan u sklopu projekta “Countering fake news through empowering citizens journalism” koji je finansiran je od strane CIVIL RIGHTS DEFENDERS .