OTVORENO PISMO GRADONAČELNIKU PRIJEDORA POVODOM NETRANSPARENTOG IZBORA PROJEKATA ZA MLADE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA PRIJEDORAGospodine Marko Paviću,


Obraćamo Vam se povodom objavljivanja Javnog konkursa za finansiranje projekata omladinskih organizacija u kojem je nastavljeno praktikovanje koruptivnih praksi iz proteklih godina, kada se radi o ovom pozivu.

Naime, iako je Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 3/14.) definisano da „Omladinska organizacija čiji je član u Komisiji nema pravo kandidovati projekte“ i ove godine u sastav Komisije je uključen Svetozar Vučkovac kao član, predstavnik udruženja i fondacija („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 14/13.). Navedena osoba obavlja funkciju predsjednika Omladinskog savjeta Prijedor i član je Omladinske organizacije „Mladost“ Bistrica (podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Omladinskog savjeta Prijedor).


Napominjemo da je u sklopu ovog javnog poziva protekle godine odobreno 7 000KM Omladinskoj organizaciji „Mladost“ Bistrica za projekat „Proširenje društvenog doma“, 4 000KM Omladinskom savjetu Prijedor za projekat „Volonterski servis“, te 1 500KM takođe Omladinskom savjetu Prijedor za projekat „Kuda dalje“. Jednostavnom računicom se može konstatovati da je iz granta koji se odnosi na navedeni javni poziv organizacijama u čiji rad je uključen član same komisije dodijeljeno ukupno 12 500KM od ukupno 35 000KM namijenjenih za ovaj javni poziv, što čini više od trećine ukupnih sredstava. Praktično je Svetozar Vučkovac sam sebi dodijelio ova sredstva. Ovakvim radom je direktno prekršena odluka Skupštine grada Prijedora.


Smatrajući da se radi o evidentnom primjeru sukoba interesa i koruptivnih praksi tražimo od Vas da promijenite ovakav način rada kada se radi o dodjeljivanju sredstava neprofitnim i omladinskim organizacijama. Neminovno pitanje koje se nameće u ovoj situaciji jeste koliko su relevantni silni certifikati o dobrom radu lokalne uprave ako su na djelu ovakvi slučajevi netransparentnog i koruptivnog načina raspodjele sredstava iz budžeta grada. Ovakav vid rada lokalne uprave jeste odraz odnosa prema građanima i građankama koji govori više o radu lokalne administracije više nego bilo koji certifikat. Dok god se prema građanima i građankama i organizacijama civilnog društva u konkretnim slučajevima ne bude postupalo na način koji podrazumijeva transparentnost, pravičnost i ukidanje svakog oblika potencijalne zloupotrebe položaja ne možemo pozitivne ocjene o radu lokalne uprave i okruženja smatrati relevantnim.


Takođe Vas ovim putem molimo da ne obmanjujete javnost i međunarodne organizacije davanjem netačnih informacija. U ovom slučaju se referišemo na Vaš odgovor na dopis Transparency International-u u kojem navodite odluku objavljenu u Službenom glasniku br. 6/11 a koja se odnosi na Odluku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Prijedora a koja nije na snazi i drugačije definiše učešće članova_ica Komisije od Odluke iz Službenog glasnika opštine Prijedor, broj 3/14.


Smatramo da nije dobar i produktivan odnos u kojem ćete doživljavati organizacije civilnog društva, građane i građanke koji ukazuju na nepravilnosti i nekorektan odnos lokalne uprave kao zlonamjerne subjekte koji neopravdano napadaju lokalnu vlast. Produktivnim odnosom smatramo uzimanje u obzir primjedbi i pokušaj objektivnog sagledavanja situacije te ispravljanje ukazanih nepravilnosti na zadovoljstvo svih građana i građanki Prijedora.


U nadi da ćete prepoznati značaj ukidanja praksi koje podrazumijevaju sukob interesa i mogućnosti korupcije srdačno,Prijedor, 20.03.2015. godine Goran Zorić, izvršni direktor


Lista odobrenih sredstava za projekte omladinskih organizacija

Službeni glasnik grada Prijedora 3/14 (strana 82, Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora)

Comments

Popular Posts