Skip to main content

OTVORENO PISMO GRADONAČELNIKU PRIJEDORA POVODOM NETRANSPARENTOG IZBORA PROJEKATA ZA MLADE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA PRIJEDORAGospodine Marko Paviću,


Obraćamo Vam se povodom objavljivanja Javnog konkursa za finansiranje projekata omladinskih organizacija u kojem je nastavljeno praktikovanje koruptivnih praksi iz proteklih godina, kada se radi o ovom pozivu.

Naime, iako je Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 3/14.) definisano da „Omladinska organizacija čiji je član u Komisiji nema pravo kandidovati projekte“ i ove godine u sastav Komisije je uključen Svetozar Vučkovac kao član, predstavnik udruženja i fondacija („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 14/13.). Navedena osoba obavlja funkciju predsjednika Omladinskog savjeta Prijedor i član je Omladinske organizacije „Mladost“ Bistrica (podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Omladinskog savjeta Prijedor).


Napominjemo da je u sklopu ovog javnog poziva protekle godine odobreno 7 000KM Omladinskoj organizaciji „Mladost“ Bistrica za projekat „Proširenje društvenog doma“, 4 000KM Omladinskom savjetu Prijedor za projekat „Volonterski servis“, te 1 500KM takođe Omladinskom savjetu Prijedor za projekat „Kuda dalje“. Jednostavnom računicom se može konstatovati da je iz granta koji se odnosi na navedeni javni poziv organizacijama u čiji rad je uključen član same komisije dodijeljeno ukupno 12 500KM od ukupno 35 000KM namijenjenih za ovaj javni poziv, što čini više od trećine ukupnih sredstava. Praktično je Svetozar Vučkovac sam sebi dodijelio ova sredstva. Ovakvim radom je direktno prekršena odluka Skupštine grada Prijedora.


Smatrajući da se radi o evidentnom primjeru sukoba interesa i koruptivnih praksi tražimo od Vas da promijenite ovakav način rada kada se radi o dodjeljivanju sredstava neprofitnim i omladinskim organizacijama. Neminovno pitanje koje se nameće u ovoj situaciji jeste koliko su relevantni silni certifikati o dobrom radu lokalne uprave ako su na djelu ovakvi slučajevi netransparentnog i koruptivnog načina raspodjele sredstava iz budžeta grada. Ovakav vid rada lokalne uprave jeste odraz odnosa prema građanima i građankama koji govori više o radu lokalne administracije više nego bilo koji certifikat. Dok god se prema građanima i građankama i organizacijama civilnog društva u konkretnim slučajevima ne bude postupalo na način koji podrazumijeva transparentnost, pravičnost i ukidanje svakog oblika potencijalne zloupotrebe položaja ne možemo pozitivne ocjene o radu lokalne uprave i okruženja smatrati relevantnim.


Takođe Vas ovim putem molimo da ne obmanjujete javnost i međunarodne organizacije davanjem netačnih informacija. U ovom slučaju se referišemo na Vaš odgovor na dopis Transparency International-u u kojem navodite odluku objavljenu u Službenom glasniku br. 6/11 a koja se odnosi na Odluku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Prijedora a koja nije na snazi i drugačije definiše učešće članova_ica Komisije od Odluke iz Službenog glasnika opštine Prijedor, broj 3/14.


Smatramo da nije dobar i produktivan odnos u kojem ćete doživljavati organizacije civilnog društva, građane i građanke koji ukazuju na nepravilnosti i nekorektan odnos lokalne uprave kao zlonamjerne subjekte koji neopravdano napadaju lokalnu vlast. Produktivnim odnosom smatramo uzimanje u obzir primjedbi i pokušaj objektivnog sagledavanja situacije te ispravljanje ukazanih nepravilnosti na zadovoljstvo svih građana i građanki Prijedora.


U nadi da ćete prepoznati značaj ukidanja praksi koje podrazumijevaju sukob interesa i mogućnosti korupcije srdačno,Prijedor, 20.03.2015. godine Goran Zorić, izvršni direktor


Lista odobrenih sredstava za projekte omladinskih organizacija

Službeni glasnik grada Prijedora 3/14 (strana 82, Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora)

Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA REGIONALNOM KAMPU ”Kozarac 2018”

POZIV ZA UČEŠĆE NA REGIONALNOM KAMPU ”Kozarac 2018” Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) i Centar za mlade”Kvart” iz Prijedora vas pozivaju na deveti regionalni kamp”KOZARAC 2018″.
Zadovoljstvo nam je pozvati vas na devetiregionali kamp ”Kozarac 2018” koji okuplja mlade osobe iz regiona i cijele BiH. Na kamp se mogu prijaviti osobe starosti od 16 do 26 godina. Namjera kampa je pokretanje dijaloga o temama ratne prošlosti BiH i regiona među mladim osobama ali i propitivanje načina na koji se pojedinačno a i kolektivno sjećamo pomenutih dešavanja i na koji način obilježavamo mjesta stradanja. Osim toga upoznavanje, druženje i povezivanje mladih je bitan aspekt ovog događaja. Petodnevni program kroz pomenute teme realizovati ćemo posjetama mjesta stradanja ali i kroz interaktive razgovore sa aktivistima/kinjama iz naše zemlje i regiona.
Lokacija : Mrakovica, Kozara, BiH.
Period: Od 25. juna do 30. juna2018. godine.
Prijave za učešće slati do 10. juna 2018. godine na mail: kamp…

Poziv za učešće u studijskoj posjeti

Centar za mlade ''Kvart'' poziva mlade ljude iz Prijedora i okoline da se pridruže studijskoj posjeti Spomen području i Memorijalnom centru ''Jasenovac''. 
Posjeta je planirana u subotu 26. maja! Vrijeme polaska je taj dan u 9 časova. Svi/e zaniteresovani/e za posjetu mogu pisati na mail: czmkvart@gmail.com
Troškove prevoza, hrane i osvježenja pokriva organizator.

Detaljnije informacije šaljemo nakon vaše prijave!

Srdačno,
CZM ''Kvart''


Poziv za učešće na aktivnosti naziva ''Mala škola tranzicione pravde''

Centar za mlade ''Kvart'' poziva mlade ljude iz Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće na drugoj po redu  ''Maloj školi tranzicone pravde'' koja će biti realizovana u periodu od 23. do 25. februara 2018. godine u Prijedoru u prostorijama CZM ''Kvart''. Pravo na učešće imaju osobe starosti od 18 do 25 godina. Ukupan broj planiranih učesnika/ca je 10. Rok za prijave je 14. februar!
Učesnici/e kroz dvodnevnu radionicu imaće priliku da se upoznaju sa: osnovnim teoretskim konceptima tranzicione pravde, društvenim iskustvima prevazilaženja traumatične prošlosti, suočavanjem sa prošlošću te na koji način pojedinac/ka može da doprinese navedenim procesima.
Odabrani učesnici/e biće obavješteni/e do 19. februara!
Popunjen obrazac sa naznakom za ''Malu školu tranzicione pravde'' šaljite na slijedeću mail adresu: czmkvart@gmail.com 
Organizator pokriva troškove smještaja, hrane i prevoza.
Prijavni obrazac možete da nađete na ovo…