Skip to main content

OTVORENO PISMO GRADONAČELNIKU PRIJEDORA POVODOM NETRANSPARENTOG IZBORA PROJEKATA ZA MLADE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA PRIJEDORAGospodine Marko Paviću,


Obraćamo Vam se povodom objavljivanja Javnog konkursa za finansiranje projekata omladinskih organizacija u kojem je nastavljeno praktikovanje koruptivnih praksi iz proteklih godina, kada se radi o ovom pozivu.

Naime, iako je Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 3/14.) definisano da „Omladinska organizacija čiji je član u Komisiji nema pravo kandidovati projekte“ i ove godine u sastav Komisije je uključen Svetozar Vučkovac kao član, predstavnik udruženja i fondacija („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 14/13.). Navedena osoba obavlja funkciju predsjednika Omladinskog savjeta Prijedor i član je Omladinske organizacije „Mladost“ Bistrica (podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Omladinskog savjeta Prijedor).


Napominjemo da je u sklopu ovog javnog poziva protekle godine odobreno 7 000KM Omladinskoj organizaciji „Mladost“ Bistrica za projekat „Proširenje društvenog doma“, 4 000KM Omladinskom savjetu Prijedor za projekat „Volonterski servis“, te 1 500KM takođe Omladinskom savjetu Prijedor za projekat „Kuda dalje“. Jednostavnom računicom se može konstatovati da je iz granta koji se odnosi na navedeni javni poziv organizacijama u čiji rad je uključen član same komisije dodijeljeno ukupno 12 500KM od ukupno 35 000KM namijenjenih za ovaj javni poziv, što čini više od trećine ukupnih sredstava. Praktično je Svetozar Vučkovac sam sebi dodijelio ova sredstva. Ovakvim radom je direktno prekršena odluka Skupštine grada Prijedora.


Smatrajući da se radi o evidentnom primjeru sukoba interesa i koruptivnih praksi tražimo od Vas da promijenite ovakav način rada kada se radi o dodjeljivanju sredstava neprofitnim i omladinskim organizacijama. Neminovno pitanje koje se nameće u ovoj situaciji jeste koliko su relevantni silni certifikati o dobrom radu lokalne uprave ako su na djelu ovakvi slučajevi netransparentnog i koruptivnog načina raspodjele sredstava iz budžeta grada. Ovakav vid rada lokalne uprave jeste odraz odnosa prema građanima i građankama koji govori više o radu lokalne administracije više nego bilo koji certifikat. Dok god se prema građanima i građankama i organizacijama civilnog društva u konkretnim slučajevima ne bude postupalo na način koji podrazumijeva transparentnost, pravičnost i ukidanje svakog oblika potencijalne zloupotrebe položaja ne možemo pozitivne ocjene o radu lokalne uprave i okruženja smatrati relevantnim.


Takođe Vas ovim putem molimo da ne obmanjujete javnost i međunarodne organizacije davanjem netačnih informacija. U ovom slučaju se referišemo na Vaš odgovor na dopis Transparency International-u u kojem navodite odluku objavljenu u Službenom glasniku br. 6/11 a koja se odnosi na Odluku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Prijedora a koja nije na snazi i drugačije definiše učešće članova_ica Komisije od Odluke iz Službenog glasnika opštine Prijedor, broj 3/14.


Smatramo da nije dobar i produktivan odnos u kojem ćete doživljavati organizacije civilnog društva, građane i građanke koji ukazuju na nepravilnosti i nekorektan odnos lokalne uprave kao zlonamjerne subjekte koji neopravdano napadaju lokalnu vlast. Produktivnim odnosom smatramo uzimanje u obzir primjedbi i pokušaj objektivnog sagledavanja situacije te ispravljanje ukazanih nepravilnosti na zadovoljstvo svih građana i građanki Prijedora.


U nadi da ćete prepoznati značaj ukidanja praksi koje podrazumijevaju sukob interesa i mogućnosti korupcije srdačno,Prijedor, 20.03.2015. godine Goran Zorić, izvršni direktor


Lista odobrenih sredstava za projekte omladinskih organizacija

Službeni glasnik grada Prijedora 3/14 (strana 82, Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora)

Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKOM KAMPU

  Centar za mlade Kvart organizuje   Antifašistički kamp   na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od  1. do 6. jula na Mrakovici (Kozara),  a pravo učešća imaju sve osobe iz  Bosne i Hercegovine  dobne starosti od  18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na  czmkvart@gmail.com  do 23. juna 2021 . Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni najkasnije 48 časova nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i siguran rad. Očekujemo v

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKI KAMP

  Centar za mlade Kvart organizuje Antifašistički kamp na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od 6. do 11. novembra na Mrakovici (Kozara), a pravo učešća imaju sve osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije dobne starosti od 18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, pripremati uličnu akciju, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na czmkvart@gmail.com do 30. oktobra 2020. Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni 24 časa nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i sig

Nagradni konkurs: Da li su ljudska prava samo slovo na papiru?

  Jedan od prvih članova deklaracije o ljudskim pravima glasi: Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste kao što je rasa, boja kože, pol, jezik, vjeroispovijest, seksualno opredjeljenje, politično ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi statusi. Takođe, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kom neka osoba pripada, bilo da je to područje nezavisno, pod starateljstvom ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.   Ključne vrijednosti ljudskih prava su: -ljudsko dostojanstvo -jednakost -sloboda -poštovanje -nediskriminacija -tolerancija -pravda -odgovornost   Iako su ove vrijednosti univerzalne ili bi trebalo da budu, u Bosni i Hercegovini se građani i građanke svakodnevno susreću sa oduzimanjem dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Pravda je teško dostižna ili je nepostojeća, a osobe i instituc