Skip to main content

Održana treća Mala škola kritičkog propitivanja prošlosti


23. I 24. februara održana je treća po redu Mala škola kritičkog propitivanja prošlosti. Centar za mlade KVART već tradicionalno organizuje ovu školu sa ciljem otvaranja prostora za promišljanje, razgovor i propitivanje narativa o bližoj i daljoj prošlosti koji dominiraju u regionu. Dominantni narativi jesu isključivo nacionalni i često su obojeni religijskim uticajima. Sa obzirom na takvo stanje od izuzetne važnosti je stvoriti novi prostor za razgovor i razmjenu stavova, ideja i pitanja u vezi sa tranzicijskom pravdom, kulturom sjećanja i generalnim uvjerenjima koja se rijetko ili nikada ne dovode u pitanje. Učesnici/e škole su bili/e mladi/e iz cijele Bosne i Hercegovine za koje je program škole i kreiran.

Tamara Šmidling, Lejla Gačanica i Edin Ramulić su učesnike i učesnice škole proveli kroz principe kritičkog mišljenja kao procesa, ali i kao vrijednosti koja obilježava društvo koje teži slobodi. Kroz module male škole se govorilo o različitim informacijama i dezinformacijama koje kreiraju uvjerenja stanovništva. Pitanje etičke odgovornosti se nametnulo kao pitanje od suštinske važnosti za promišljanje prošlosti, djelovanje u sadašnjosti i kreiranje budućnosti.

 ‘’Moje iskustvo sa Male škole kritičkog preispitivanja prošlosti je jako pozitivno i smatram da ovakvih radionica treba da bude što više jer su jako korisne. Upoznali smo se sa ratnim dešavanjima u Prijedoru i saznali šta se dešavalo na njihovoj teritoriji. Pričali smo o tome kako ne treba vjerovati svemu što pročitamo i kako sve treba preispitati. Priče sa naših prostora su jako diskutabilne jer imamo tri naroda koja imaju svoja viđenja istorije i svi uče drugačije događaje i vrše indoktrinaciju nad djecom koja odrastaju misleći da je sve što čuju od starijih istina. Upravo iz tog razloga su ovakve škole potrebne jer mladi mogu da upoznaju druge ljude, druže se sa njima i razvijaju kritičko mišljenje.’’ -Ivana Vasić

 ‘’Mala škola kritičkog propitivanja prošlosti je za mene bila jedinstven događaj. Imao sam priliku upoznati se sa konceptima kao što su tranziciona pravda, suočavanje sa prošlošću i kultura sjećanja, ali i dodatno razviti svoje kritičko razmišljanje o događajima iz bliže prošlosti. Ono što je definitivno ostavilo najveći trag na mene jeste sam obilazak spomenika u gradu Prijedoru. Uvjerio sam se da lokalne vlasti ciljano kreiraju jedno specifično viđenje prošlosti kroz izgradnju spomenika koji su namijenjeni samo žrtvama jednog naroda, zanemarujući sve druge žrtve. Naravno, Mala škola je nezaboravna i zbog samog druženja i upoznavanja novih mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, ljudi koji su tu došli sa istim motivima kao i ja.’’- Mirza Arifović


Centar za mlade KVART će kroz svoj  rad nastaviti da  teži ka boljem shvatanju kulture sjećanja, procesa u izgradnji različitih narativa koje naše tranzicijsko društvo nekritički prihvata, te kritičkom promišljanju, kako prošlosti, tako i sadašnjosti.Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKOM KAMPU

  Centar za mlade Kvart organizuje   Antifašistički kamp   na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od  1. do 6. jula na Mrakovici (Kozara),  a pravo učešća imaju sve osobe iz  Bosne i Hercegovine  dobne starosti od  18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na  czmkvart@gmail.com  do 23. juna 2021 . Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni najkasnije 48 časova nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i siguran rad. Očekujemo v

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKI KAMP

  Centar za mlade Kvart organizuje Antifašistički kamp na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od 6. do 11. novembra na Mrakovici (Kozara), a pravo učešća imaju sve osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije dobne starosti od 18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, pripremati uličnu akciju, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na czmkvart@gmail.com do 30. oktobra 2020. Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni 24 časa nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i sig

Nagradni konkurs: Da li su ljudska prava samo slovo na papiru?

  Jedan od prvih članova deklaracije o ljudskim pravima glasi: Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste kao što je rasa, boja kože, pol, jezik, vjeroispovijest, seksualno opredjeljenje, politično ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi statusi. Takođe, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kom neka osoba pripada, bilo da je to područje nezavisno, pod starateljstvom ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.   Ključne vrijednosti ljudskih prava su: -ljudsko dostojanstvo -jednakost -sloboda -poštovanje -nediskriminacija -tolerancija -pravda -odgovornost   Iako su ove vrijednosti univerzalne ili bi trebalo da budu, u Bosni i Hercegovini se građani i građanke svakodnevno susreću sa oduzimanjem dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Pravda je teško dostižna ili je nepostojeća, a osobe i instituc