Skip to main content

Održan prvi Antifašistički kamp za mlade

U periodu od 6. do 11. novembra Centar za mlade Kvart je realizovao Antifašistički kamp za mlade.  Kamp je trajao 6 dana, a kampu su prisustvovale mlade osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Učesnici su prisustvovali online predavanjima, a teme koje su obrađivali sa predavačima i predavačicama su se odnosile na istorijski revizionizam, načela antifašizma, jugoslovenske spomenike, poličku snagu antifašizma danas, novi talas fašizma u Evropi i njegove posljedice, kao i antifašizam u umjetnosti i uloga AFŽ pokreta u borbi protiv fašizma. 

Učesnici i učesnice su kroz dio programa imali mogućnost da obiđu značajne jugoslovenske spomenike na Šušnjarima, Korčanici i Mrakovici koji su izgrađeni na mjestima stradanja. Učesnici su kroz istorijske časove učili o narodnooslobodilačkoj borbi i značaju ovih spomenika. 
     
 
Takođe, trećeg dana je organizovano predavanje na temu Prve partizanske avijacije. Učesnici su ispred spomen obilježja partizanskim pilotima razgovarali sa članom Aero kluba Nebojšom Nožinićem koji je kroz razgovor sa učesnicima detaljnije pojasnio kako je došlo do stvaranja prve partizanske eskadrile i kako su narodni heroji Franjo Kluz, Mišo Jazbec i Rudi Čajevec doprinijeli borbi protiv fašista.


  


„Kao omladinski radnik bio sam u prilici da učestvujem na Antifašističkom kampu koji je organizovao Centar za mlade Kvart, u periodu od 6. do 11. novembra 2020 godine u Prijedoru. Ceo ovaj antifašistički kamp je bio veoma dobro osmišljen jer su se kroz različita predavanja učesnici upoznali sa problemom rastućeg fašizma. Pored teorijskog dela koji je uključivao interaktivna predavanja predavača različitih profila, kao i online predavanja, imali smo i praktični deo u kojem su učesnici dobili priliku da se uživo uvere u sve ono što su u teoriji čuli. Posetili smo Nacionalni park Kozaru, spomenike u Šušnjarima i Sanskom Mostu, kao i aerodrom Urije u Prijedoru na kojem je nastala prva partizanska avijacija. Vremenski period realizacije antifašističkog kampa se poklopio sa datumom 9 novembar, koji predstavlja međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Ovo je bila lepa prilika za nas učesnike da se direktno susretnemo i porazgovaramo sa građanima Prijedora o ovom međunarodnom danu, kao i trenutnoj situaciji rastućeg fašizma kako u samoj Bosni i Hercegovini tako i u zemljama Balkanskog regiona. Ceo antifašistički kamp mi je ostao u jednom pozitivnom i veoma prijatnom iskustvu. Podsetio me je koliko je važno da se ovakvi događaji organizuju, pogotovo među mladim ljudima, kako nam se više nikada ne bi ponovila istorija Balkanskih devedesetih godina. Jer latinska izreka: "Istorija je učiteljica života" nije floskula koju treba ponavljati samo na školskim časovima istorije.“ Nebojša Đerić

Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKOM KAMPU

  Centar za mlade Kvart organizuje   Antifašistički kamp   na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od  1. do 6. jula na Mrakovici (Kozara),  a pravo učešća imaju sve osobe iz  Bosne i Hercegovine  dobne starosti od  18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na  czmkvart@gmail.com  do 23. juna 2021 . Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni najkasnije 48 časova nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i siguran rad. Očekujemo v

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKI KAMP

  Centar za mlade Kvart organizuje Antifašistički kamp na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od 6. do 11. novembra na Mrakovici (Kozara), a pravo učešća imaju sve osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije dobne starosti od 18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, pripremati uličnu akciju, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na czmkvart@gmail.com do 30. oktobra 2020. Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni 24 časa nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i sig

Nagradni konkurs: Da li su ljudska prava samo slovo na papiru?

  Jedan od prvih članova deklaracije o ljudskim pravima glasi: Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste kao što je rasa, boja kože, pol, jezik, vjeroispovijest, seksualno opredjeljenje, politično ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi statusi. Takođe, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kom neka osoba pripada, bilo da je to područje nezavisno, pod starateljstvom ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.   Ključne vrijednosti ljudskih prava su: -ljudsko dostojanstvo -jednakost -sloboda -poštovanje -nediskriminacija -tolerancija -pravda -odgovornost   Iako su ove vrijednosti univerzalne ili bi trebalo da budu, u Bosni i Hercegovini se građani i građanke svakodnevno susreću sa oduzimanjem dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Pravda je teško dostižna ili je nepostojeća, a osobe i instituc