Skip to main content

Pismo Vijeću Evrope

Mi dole potpisani/e, odgovorni/e i zabrinuti/e građanke i građani Bosne i Hercegovine i Evrope, zaštitnici/e i promotori/ce ljudskih prava, izražavamo zabrinutost činjenicom da će političari iz Bosne i Hercegovine 19. maja 2015. godine preuzeti predsjedavanje Vijećem Evrope.


Razlog za zabrinutost dolazi iz činjenica da su ovdašnji lideri ti koji godinama dosljedno ne sprovode važne odluke Evropskog suda za ljudska prava zbog čega je BiH zaleđen proces daljih integracija ka EU, ali i reforme koje su neophodne za razvoj ove zemlje. Samo jedan od primjera je neispunjavanje odluke Evropskog suda u slučaju Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (broj 27996/06 i 34836/06 od 22. decembra 2009. godine). Pod sličnim okolnostima nedavno je donešena i presuda u slučaju Zornić (broj 3681/06 od 15 jula 2014), ali ni ova nije provedena. Komitet ministara Vijeća Evrope vršeći svoju nadzornu funkciju u smislu člana 46. stav 2. Konvencije, usvojio je tri privremene rezolucije koje se odnose na ne provođenje presude Sejdić i Finci (vidi dokumente br. CM/ResDH(2011)291, CM/ResDH(2012)233 i CM/ResDH(2013)259). Samo zbog neispunjavanja ovih presuda, a za što su odgovorni ovdašnji lideri, Bosna i Hercegovina je trebala biti isključena iz Vijeća Evrope. Umjesto toga, oni koji su odgovorni imat će priliku da predsjedavaju tijelom čije odluke ne poštuju.


Istovremeno, niz drugih problema Bosnu i Hercegovinu stavljaju u poziciju zemlje koja teško može biti primjer poštivanja odluka Vijeća Evrope kojim će predsjedavati od 19. maja. U oblasti borbe protiv korupcije, oni čiji je to bio posao u BiH donosili su odluke kojima je tek djelimično ispunjeno pet od 22 preporuke iz trećeg kruga evaluacije Grupe zemalja protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO), a koje se odnosi na inkriminaciju korupcije i unapređenje zakonodavstva iz oblasti finansiranja političkih partija. Rok koji je dat za ispunjavanje ovih preporuka je bio 31.3.2015.


U posljednjem zvaničnom Privremenom izvještaju o usklađenosti za BiH, GRECO navodi da je je kategorizirao vrlo nizak nivo usklađenosti s preporukama kao „globalno nezadovoljavajući“. Prvi izvještaj iz Trećeg kruga evaluacije objavljen je još 2011., a nakon gotovo četiri godine, BiH nije ispunila ni petinu preporuka. Uskoro će uslijediti četvrti krug evaluacije koji se odnosi na preporuke vezane za sukob interesa, imovinske kartone, transparentnost, itd., gdje je BiH posebno u zaostatku i čak je u posljednjih nekoliko godina u potpunosti derogirala zakonski okvir.


Za nerješavanje ovih pitanja u BiH na prvom mjestu su krivi oni koji obnašaju funkcije moći, odnosno političari u ovoj zemlji. Njihova neodgovornost spram građana, te međunarodnih partnera, dovela je zemlju u jednu od najtežih kriza nakon rata koji je okončan 1995. godine. Danas se građani BiH suočavaju sa kolapsom zdravstvenog i obrazovnog sistema, pravosuđe je u ozbiljnoj krizi, industrija koja je opstala nakon rata ubijen je kriminalnim privatizacijama koje su ostavile na desetine hiljada radnika u vrlo nezavidnom položaju. Takva situacija dovela je do dva velika vala protesta, u ljeto 2013. i proljeće 2014., a protesti obespravljenih radnika dešavaju se širom zemlje već godinama.


Istovremeno, mediji u ovoj zemlji sve su češće na udaru onih na vlasti, za što je najbolji primjer javni servis kojem prijeti gašenje jer ovdašnje vlasti se nikada nisu uspjele dogovoriti o važnosti digitalizacije. Uz to, pritisak na medije u BiH je svakim danom sve veći, o čemu su u više navrata upozoravale međunarodne organizacije koje nadziru stanje medijskih sloboda, uključujući i Ured ambasadora za slobodu medija OSCE-a.


Konačno, svjesni da je ovu odluku o predsjedavanju BiH Vijećem Evrope nemoguće ukinuti i pored svih ovih činjenica, koje su samo dio, moramo dodati da smo izuzetno zabrinuti činjenicom da će ovim tijelom u naredih šest mjeseci predsjedavati osoba koja javno veliča ratne zločince, te time negira međunarodni sud koji je osnovao UN. S obzirom da trenutno OSCE-om predsjedava Srbija, sa političarima koji glorifikuju osobe koje su počinile ratne zločine i negiraju međunarodni sud, vjerujemo da Evropa šalje vrlo zabrinjavajuće signale svojim građanima.


Podsjećamo, gospodin Mladen Bosić, je organizovao doček Momčilu Krajišniku, osobi osuđenoj za najteže ratne zločine počinjene na prostoru Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Na tom javnom skupu negirale su se odluke i zaključci međunarodnog suda, što je nedopustivo. Neprihvatljivo je da se politički stavovi koji doprinose ksenofobiji, nacionalizmu i fašizmu budu nagrađeni, a to se upravo radi imenovanjem gospodina Bosića za potpredsjednika Vijeća Evrope. Isto tako je apsurdna situacija u kojoj Vijećem Evrope predsjedava zemlja u kojoj se krše osnovna ljudska prava njenih građana.


Sve činjenice koje smo naveli sigurno su poznate donosiocima odluka u Vijeću Evrope, te zbog toga smatramo da je izuzetno zabrinjavajuće što su donijeli odluku da se liderima BiH dopusti da predsjedavaju ovim tijelom. Vjerujemo da na ovaj način Vijeće Evrope nagrađuje sav njihov nerad i djela koja bi u većini zemalja članica bila procesuirana. Istovremeno, nagrađajući ovdašnje političke elite, kažnjavaju se građani čiji protesti i upozorenja ne samo da su ignorisani unutar BiH, nego i od zvaničnika Vijeća Evrope koji i dalje imaju važnu ulogu u BiH.


Gorana Mlinarević

Nidžara Ahmetašević

Emir Hodžić

Aida Spahić

Zoran Ivančić

Nela Porobić Isaković

Goran Bubalo

Hana Obradović

Lejla Huremović

Nermina Trbonja

Refik Hodžić

Tanja Miletić Orućević

Franjo Sarčević

Dražen Crnomat

Sabina Šabić

Srđan Šušnica

Asim Mujkić

Igor Štiks

Centar za ustavne i upravne studije iz Sarajeva

Centar za mlade Kvart, Prijedor

Feministički antimilitaristički kolektiv

Udruženje Tranzicijska Pravda

Sarajevski otvoreni centar

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH

Udruženje Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BH)

CODA – Otvoreni univerzitet Sarajevo

Oštra nula, Banjaluka


Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKOM KAMPU

  Centar za mlade Kvart organizuje   Antifašistički kamp   na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od  1. do 6. jula na Mrakovici (Kozara),  a pravo učešća imaju sve osobe iz  Bosne i Hercegovine  dobne starosti od  18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na  czmkvart@gmail.com  do 23. juna 2021 . Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni najkasnije 48 časova nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i siguran rad. Očekujemo v

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKI KAMP

  Centar za mlade Kvart organizuje Antifašistički kamp na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od 6. do 11. novembra na Mrakovici (Kozara), a pravo učešća imaju sve osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije dobne starosti od 18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, pripremati uličnu akciju, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na czmkvart@gmail.com do 30. oktobra 2020. Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni 24 časa nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i sig

Nagradni konkurs: Da li su ljudska prava samo slovo na papiru?

  Jedan od prvih članova deklaracije o ljudskim pravima glasi: Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste kao što je rasa, boja kože, pol, jezik, vjeroispovijest, seksualno opredjeljenje, politično ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi statusi. Takođe, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kom neka osoba pripada, bilo da je to područje nezavisno, pod starateljstvom ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.   Ključne vrijednosti ljudskih prava su: -ljudsko dostojanstvo -jednakost -sloboda -poštovanje -nediskriminacija -tolerancija -pravda -odgovornost   Iako su ove vrijednosti univerzalne ili bi trebalo da budu, u Bosni i Hercegovini se građani i građanke svakodnevno susreću sa oduzimanjem dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Pravda je teško dostižna ili je nepostojeća, a osobe i instituc