Skip to main content

Studijska posjeta Memorijalnom centru Jasenovac


26.05.2018 održana je posjeta Memorijalnom centru i Spomen području Jasenovac.

Učesnici/ce posjete su imali priliku da se upoznaju sa istorijom stvaranja kompleksa logora Jasenovac koji je osnovan 1941. godine. Kustosica Martina Barešić je kroz jednočasovni obilazak predavanjem upoznala učesnike/ce sa samim detaljima nastanka logora pod vodstvom NDH i ustaša.
Nezavisna Država Hrvatska uspostavljena je 10. aprila 1941. godine uz podršku nacističke Njemačke i fašističke Italije. Kao takva, izdana je zakonska naredba da se svi Srbi isele sa područja tadašnje NDH. Neki od njih su deportovani u Srbiju, neki poslani na rad u Treći Rajh a ostatak srpskog stanovništva zatvoreno u logore širom NDH. Ustašama nije bio cilj istrijebiti Jevreje, ali je tu nacistička Njemačka uvidjela priliku za progonom Jevreja te naredila ustašama da i Jevreji moraju biti likvidirani. Tokom povlačenja ustaša iz logora 1945. godine
su spaljeni i uništeni svi dokumenti kao dokazi zločina koji su vršeni. Kompleks logora Jasenovac je javnosti bio prikazan kao radnički kamp, međutim godinu dana kasnije kada su u kamp dovođena djeca, najviše sa Kozare, javnost je počela sumnjati u tvrdnje NDH.


Spomen područje Jasenovac je izgrađeno na području bivšeg koncentracijskog logora III Ciglana Jasenovac. Iako danas ne postoje objekti koji su služili u svrhu logora, oni su obilježeni zemljanim humcima i udubljenjima koji predstavljaju autentična mjesta objekata i stratišta unutar samog logora.  Memorijalni muzej i Spomen područje Jasenovac je službeno otvoreno 1968. godine. Tokom devedesetih godina prestaje sa radom, te se ponovo otvara 2006. godine.

Kompleks logora Jasenovac su sačinjavali: Bročice, Krapje, Ciglana, Kožara i Stara Gradiška.

22. aprila 1945. godine 600 zatočenika uz vodstvo Ante Bakotića je izvršilo proboj.  Od 600 zatočenika koji su izvršili proboj, svega njih stotinjak se spasilo.
Isti dan, par časova kasnije, proboj su izvršili zatočenici Kožare. Od njih 176, spasilo se samo 11.

U današnjici još uvijek postoji velika potreba za otvaranjem dijaloga o pitanjima ratova u bivšoj Jugoslaviji kao i o proteklom građanskom ratu tokom devedesetih godina na teritoriji bivše Jugoslavije. Sučaovanje s prošlošću je jedan od bitnih načina prevazilaženja pitanja koja nas opterećuju. Ovim temama je bitno pristupiti iz više uglova, te na pravilan i nepristrasan način sagledati istorijske činjenice bez revizionističkog pristupa kako se zločini više ne bi ponovili.

Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA REGIONALNOM KAMPU ”Kozarac 2018”

POZIV ZA UČEŠĆE NA REGIONALNOM KAMPU ”Kozarac 2018” Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) i Centar za mlade”Kvart” iz Prijedora vas pozivaju na deveti regionalni kamp”KOZARAC 2018″.
Zadovoljstvo nam je pozvati vas na devetiregionali kamp ”Kozarac 2018” koji okuplja mlade osobe iz regiona i cijele BiH. Na kamp se mogu prijaviti osobe starosti od 16 do 26 godina. Namjera kampa je pokretanje dijaloga o temama ratne prošlosti BiH i regiona među mladim osobama ali i propitivanje načina na koji se pojedinačno a i kolektivno sjećamo pomenutih dešavanja i na koji način obilježavamo mjesta stradanja. Osim toga upoznavanje, druženje i povezivanje mladih je bitan aspekt ovog događaja. Petodnevni program kroz pomenute teme realizovati ćemo posjetama mjesta stradanja ali i kroz interaktive razgovore sa aktivistima/kinjama iz naše zemlje i regiona.
Lokacija : Mrakovica, Kozara, BiH.
Period: Od 25. juna do 30. juna2018. godine.
Prijave za učešće slati do 10. juna 2018. godine na mail: kamp…

Poziv za učešće u studijskoj posjeti

Centar za mlade ''Kvart'' poziva mlade ljude iz Prijedora i okoline da se pridruže studijskoj posjeti Spomen području i Memorijalnom centru ''Jasenovac''. 
Posjeta je planirana u subotu 26. maja! Vrijeme polaska je taj dan u 9 časova. Svi/e zaniteresovani/e za posjetu mogu pisati na mail: czmkvart@gmail.com
Troškove prevoza, hrane i osvježenja pokriva organizator.

Detaljnije informacije šaljemo nakon vaše prijave!

Srdačno,
CZM ''Kvart''


Poziv za učešće na aktivnosti naziva ''Mala škola tranzicione pravde''

Centar za mlade ''Kvart'' poziva mlade ljude iz Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće na drugoj po redu  ''Maloj školi tranzicone pravde'' koja će biti realizovana u periodu od 23. do 25. februara 2018. godine u Prijedoru u prostorijama CZM ''Kvart''. Pravo na učešće imaju osobe starosti od 18 do 25 godina. Ukupan broj planiranih učesnika/ca je 10. Rok za prijave je 14. februar!
Učesnici/e kroz dvodnevnu radionicu imaće priliku da se upoznaju sa: osnovnim teoretskim konceptima tranzicione pravde, društvenim iskustvima prevazilaženja traumatične prošlosti, suočavanjem sa prošlošću te na koji način pojedinac/ka može da doprinese navedenim procesima.
Odabrani učesnici/e biće obavješteni/e do 19. februara!
Popunjen obrazac sa naznakom za ''Malu školu tranzicione pravde'' šaljite na slijedeću mail adresu: czmkvart@gmail.com 
Organizator pokriva troškove smještaja, hrane i prevoza.
Prijavni obrazac možete da nađete na ovo…