Skip to main content

Studijska posjeta Memorijalnom centru Jasenovac


26.05.2018 održana je posjeta Memorijalnom centru i Spomen području Jasenovac.

Učesnici/ce posjete su imali priliku da se upoznaju sa istorijom stvaranja kompleksa logora Jasenovac koji je osnovan 1941. godine. Kustosica Martina Barešić je kroz jednočasovni obilazak predavanjem upoznala učesnike/ce sa samim detaljima nastanka logora pod vodstvom NDH i ustaša.
Nezavisna Država Hrvatska uspostavljena je 10. aprila 1941. godine uz podršku nacističke Njemačke i fašističke Italije. Kao takva, izdana je zakonska naredba da se svi Srbi isele sa područja tadašnje NDH. Neki od njih su deportovani u Srbiju, neki poslani na rad u Treći Rajh a ostatak srpskog stanovništva zatvoreno u logore širom NDH. Ustašama nije bio cilj istrijebiti Jevreje, ali je tu nacistička Njemačka uvidjela priliku za progonom Jevreja te naredila ustašama da i Jevreji moraju biti likvidirani. Tokom povlačenja ustaša iz logora 1945. godine
su spaljeni i uništeni svi dokumenti kao dokazi zločina koji su vršeni. Kompleks logora Jasenovac je javnosti bio prikazan kao radnički kamp, međutim godinu dana kasnije kada su u kamp dovođena djeca, najviše sa Kozare, javnost je počela sumnjati u tvrdnje NDH.


Spomen područje Jasenovac je izgrađeno na području bivšeg koncentracijskog logora III Ciglana Jasenovac. Iako danas ne postoje objekti koji su služili u svrhu logora, oni su obilježeni zemljanim humcima i udubljenjima koji predstavljaju autentična mjesta objekata i stratišta unutar samog logora.  Memorijalni muzej i Spomen područje Jasenovac je službeno otvoreno 1968. godine. Tokom devedesetih godina prestaje sa radom, te se ponovo otvara 2006. godine.

Kompleks logora Jasenovac su sačinjavali: Bročice, Krapje, Ciglana, Kožara i Stara Gradiška.

22. aprila 1945. godine 600 zatočenika uz vodstvo Ante Bakotića je izvršilo proboj.  Od 600 zatočenika koji su izvršili proboj, svega njih stotinjak se spasilo.
Isti dan, par časova kasnije, proboj su izvršili zatočenici Kožare. Od njih 176, spasilo se samo 11.

U današnjici još uvijek postoji velika potreba za otvaranjem dijaloga o pitanjima ratova u bivšoj Jugoslaviji kao i o proteklom građanskom ratu tokom devedesetih godina na teritoriji bivše Jugoslavije. Sučaovanje s prošlošću je jedan od bitnih načina prevazilaženja pitanja koja nas opterećuju. Ovim temama je bitno pristupiti iz više uglova, te na pravilan i nepristrasan način sagledati istorijske činjenice bez revizionističkog pristupa kako se zločini više ne bi ponovili.

Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKOM KAMPU

  Centar za mlade Kvart organizuje   Antifašistički kamp   na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od  1. do 6. jula na Mrakovici (Kozara),  a pravo učešća imaju sve osobe iz  Bosne i Hercegovine  dobne starosti od  18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na  czmkvart@gmail.com  do 23. juna 2021 . Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni najkasnije 48 časova nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i siguran rad. Očekujemo v

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKI KAMP

  Centar za mlade Kvart organizuje Antifašistički kamp na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od 6. do 11. novembra na Mrakovici (Kozara), a pravo učešća imaju sve osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije dobne starosti od 18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, pripremati uličnu akciju, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na czmkvart@gmail.com do 30. oktobra 2020. Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni 24 časa nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i sig

Nagradni konkurs: Da li su ljudska prava samo slovo na papiru?

  Jedan od prvih članova deklaracije o ljudskim pravima glasi: Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste kao što je rasa, boja kože, pol, jezik, vjeroispovijest, seksualno opredjeljenje, politično ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi statusi. Takođe, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kom neka osoba pripada, bilo da je to područje nezavisno, pod starateljstvom ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.   Ključne vrijednosti ljudskih prava su: -ljudsko dostojanstvo -jednakost -sloboda -poštovanje -nediskriminacija -tolerancija -pravda -odgovornost   Iako su ove vrijednosti univerzalne ili bi trebalo da budu, u Bosni i Hercegovini se građani i građanke svakodnevno susreću sa oduzimanjem dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Pravda je teško dostižna ili je nepostojeća, a osobe i instituc