Skip to main content

Studijska posjeta Srebrenica-Konjic-Mostar

Centar za mlade Kvart je organizovao studijsku posjetu u periodu od 21. avgusta do 23. avgusta. Tokom studijske posjete mladi aktivisti su posjetili mjesta stradanja i razgovarali su sa kustosima, svjedocima vremena, borkinjama i borcima za ljudska prava.

Grupa mladih je 21. avgusta obišla Srebrenicu i Memorijalni centar Potočare. Tokom tročasovnog obilaska učesnici su obišli mezarje, pogledali dokumentarnu projekciju, brojne izložbe i takođe su imali pristup multimedijalnom sadržaju. O događajima iz jula 1995. su više naučili kroz predavanje i razgovor sa kustosom memorijalnog centra.

Učesnici/ce su 22. avgusta imali mogućnost da posjete Konjic i njegove znamenitosti. Tokom boravka u Konjicu razgovarali su sa novinarom i dugogodišnjim aktivistom Mirsadom Cuklom o ratnim dešavanjima u Konjicu, logoru Čelebici i Športska dvorana gdje je bilo zatočeno više stotina osoba, ali i o trenutnoj situaciji u Konjicu i uticaju ratne prošlosti na život mladih.

Na samom kraju studijske posjete, učesnici su posjetili Mostar gdje su imali priliku da razgovaraju sa Šteficom Galić i Amerom Bahtijarom iz Centra za kritičko mišljenje i portala Tačno.net. Kroz razgovor sa njima su dobili bolji uvid u političku situaciju u Mostaru.

Centar za mlade Kvart u sklopu projekta Youth for local change finansiranog od strane National Endowment for Democracy već godinama organizuje studijske posjete za mlade aktiviste. 

 
Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKOM KAMPU

  Centar za mlade Kvart organizuje   Antifašistički kamp   na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od  1. do 6. jula na Mrakovici (Kozara),  a pravo učešća imaju sve osobe iz  Bosne i Hercegovine  dobne starosti od  18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na  czmkvart@gmail.com  do 23. juna 2021 . Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni najkasnije 48 časova nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i siguran rad. Očekujemo v

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKI KAMP

  Centar za mlade Kvart organizuje Antifašistički kamp na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od 6. do 11. novembra na Mrakovici (Kozara), a pravo učešća imaju sve osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije dobne starosti od 18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, pripremati uličnu akciju, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na czmkvart@gmail.com do 30. oktobra 2020. Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni 24 časa nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i sig

Nagradni konkurs: Da li su ljudska prava samo slovo na papiru?

  Jedan od prvih članova deklaracije o ljudskim pravima glasi: Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste kao što je rasa, boja kože, pol, jezik, vjeroispovijest, seksualno opredjeljenje, politično ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi statusi. Takođe, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kom neka osoba pripada, bilo da je to područje nezavisno, pod starateljstvom ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.   Ključne vrijednosti ljudskih prava su: -ljudsko dostojanstvo -jednakost -sloboda -poštovanje -nediskriminacija -tolerancija -pravda -odgovornost   Iako su ove vrijednosti univerzalne ili bi trebalo da budu, u Bosni i Hercegovini se građani i građanke svakodnevno susreću sa oduzimanjem dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Pravda je teško dostižna ili je nepostojeća, a osobe i instituc