Skip to main content

Održana edukacija za stručnjake/inje pomagačkih profesija

 


sklopu projekta "Come together  for higher chance of success” kojeg finansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini realizovali smo edukacije za stručnjake/inje pomagačkih profesija koje su imala za cilj jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija, ali i civilnog sektora za dalji rad sa LGBTI osobama kao i stvaranje jače institucionalne i društvene mreže podrške prema LGBTI osobama.

Edukacija je nosila naziv "Afirmativni pristup u psihoterapijskom radu sa LGBTI osobama", a učesnici/e edukacije su bili stručnjaci/kinje pomagačkih profesija iz Prijedora i Banja Luke koje su činili/e psihološkinje, socijalne radnice, pedagoškinje, psihoterapeuti/psihoterapeutkinje. Učesnici/e su bili/e predstavnici institucija, kao što su Centar za mentalno zdravlje, Centar za medicinu rada i sporta, Centar za socijalni rad psiholozi u srednjim školama, ali i predstavnici/e civilnog sektora.

Predavačica je bila Iva Žegura, klinička psihološkinja i geštalt terapeutkinja iz Zagreba, sa preko 20 godina radnog iskustva sa LGBTI zajednicom i održanim brojnim treninzima koji su imali za cilj edukaciju stručnog kadra i senzibilizacija u radu sa LGBTI osobama. Teme koje su se obrađivale su: Seksualnost, seksualna orijentacija i rodni identiteti, istorijski razvoj stavova prema LGBTI populaciji, kao i depatologizacija seksualnih identita i orijentacija. 

U sklopu edukacije odrađena je Živa biblioteka, sa različitim LGBTI knjigama, sa kojom se većina učesnika/ca susrela po prvi put, te su izjavili da je im je ovaj segment edukacije bio jako koristan i interesantan.

Nakon završenih edukacija učesnici/e su izrazili zadovoljstvo zbog ukazane prilike za učešće u edukaciji, te su izrazili/e interes za dalju saradnju u cilju unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.

Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKOM KAMPU

  Centar za mlade Kvart organizuje   Antifašistički kamp   na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od  1. do 6. jula na Mrakovici (Kozara),  a pravo učešća imaju sve osobe iz  Bosne i Hercegovine  dobne starosti od  18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na  czmkvart@gmail.com  do 23. juna 2021 . Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni najkasnije 48 časova nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i siguran rad. Očekujemo v

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKI KAMP

  Centar za mlade Kvart organizuje Antifašistički kamp na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od 6. do 11. novembra na Mrakovici (Kozara), a pravo učešća imaju sve osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije dobne starosti od 18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, pripremati uličnu akciju, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na czmkvart@gmail.com do 30. oktobra 2020. Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni 24 časa nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i sig

Nagradni konkurs: Da li su ljudska prava samo slovo na papiru?

  Jedan od prvih članova deklaracije o ljudskim pravima glasi: Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste kao što je rasa, boja kože, pol, jezik, vjeroispovijest, seksualno opredjeljenje, politično ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi statusi. Takođe, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kom neka osoba pripada, bilo da je to područje nezavisno, pod starateljstvom ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.   Ključne vrijednosti ljudskih prava su: -ljudsko dostojanstvo -jednakost -sloboda -poštovanje -nediskriminacija -tolerancija -pravda -odgovornost   Iako su ove vrijednosti univerzalne ili bi trebalo da budu, u Bosni i Hercegovini se građani i građanke svakodnevno susreću sa oduzimanjem dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Pravda je teško dostižna ili je nepostojeća, a osobe i instituc