Skip to main content

Protestnom šetnjom u Prijedoru obilježen Međunarodni dan ljudskih pravaMeđunarodni dan ljudskih obilježava se od 1950. godine na dan kada je dvije godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost…bez ikakvih razlika.

Aktivisti i aktivistice Centar za mlade „KVART“ i Udruženja Prijedorčanski Izvor iz Prijedora održali su  danas protestnu šetnju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj akcije je skretanje pažnje sve češće prakse kršenja ljudskih prava, a neke do poruka na protestu su bile „ Pravo građana/ki  ispred ličnih interesa polituiča/ki“, „Pravo na posao bez obzira na pol, seksualno, političko, stranačko opredjeljenje“, „ Imamo pravo na istinu, pravdu, jednakost i sigurnost“.

„Svakodnevno kršenje ljudskih prava je postala praksa koja mora prestati! Ljudi su svakodnevno izloženi diskriminaciji, nasilju, segregaciji i drugim oblicima marginalizacije kako od strane institucija i političara i političarki, tako i od strane drugih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Živimo u društvu gdje su ugrožena mnoga ljudska prava od onih osnovnih prava, kao što je pravo na život, slobodu i sigurnost, pa preko drugi socijalnih, ekonomskih i političkih prava.“ izjavio je Branko Ćulibrk, aktivista Centra za mlade KVART iz Prijedora.

Aktivistica Centra za mlade KVART Nikolija Matić je istakla da akcijom u javnom prostoru podizemo svijest građana o njihovim pravima.

„Današnja akcija ima za cilj  podizanje svijesti građana o njihovim pravima , jer borba za ljudska prava  treba da traje cijelu godinu.  Vrlo je nezahvalno izabrati samo par problema u moru problema sa kojim se današnje društvo nosi“.

„Bosna i Hercegovina, iako je potpisnica različitih konvencija čije prakse su obavezujuće, još uvijek pruža nejednak tretman svojim građanima i građankama. U zemlji cvjetaju kriminal i korupcija, osporeno je pravo na javno okupljanje, prijeti nam ekološka katastrofa, a praksa vladavine prava je na vrlo niskom nivou. Svakodnevno smo svjedoci ozbiljnih kršenja i uskraćivanja prava i sloboda različitim grupama ljudi od radnika i radnica, osobama sa invaliditetom, Romima i Romkinjama, osobama sa poteškoćama u razvoju, LGBTI osobama, ljudima u pokretu i mnogim drugim grupama koje su već dodatno marginalizovane i diskriminisane svojim položaj u društvu.

Današnji dan je primjer prakse kako bismo trebali postupati u mnogim slučajevima kada nam se uskraćuju naša prava, te je apel svim građanima i građanka da se bolje informišu o svojim pravima i da se istrajno i hrabro zauzimaju za sebe u svim situacijama u koje ih sistem i društvo stavljaju u nepovoljan društveni položaj.“ dodao je Ćulibrk.

Comments

Popular posts from this blog

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKOM KAMPU

  Centar za mlade Kvart organizuje   Antifašistički kamp   na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od  1. do 6. jula na Mrakovici (Kozara),  a pravo učešća imaju sve osobe iz  Bosne i Hercegovine  dobne starosti od  18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na  czmkvart@gmail.com  do 23. juna 2021 . Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni najkasnije 48 časova nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i siguran rad. Očekujemo v

POZIV ZA UČEŠĆE NA ANTIFAŠISTIČKI KAMP

  Centar za mlade Kvart organizuje Antifašistički kamp na Kozari i tim povodom poziva sve zainteresovane antifašistički orijentisane mlade osobe da se prijave. Kamp će se održati od 6. do 11. novembra na Mrakovici (Kozara), a pravo učešća imaju sve osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije dobne starosti od 18 do 30 godina . Učesnice i učesnici će kroz šestodnevni program kampa proći mnogobrojne radionice, predavanja, obilaske spomenika, učestvovati u diskusijama, pripremati uličnu akciju, bolje će se upoznati sa političkom snagom antifašizma danas i ulogom mladih u revoluciji. Prijave možete slati na czmkvart@gmail.com do 30. oktobra 2020. Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni 24 časa nakon isteka roka za prijave. Troškove puta, smještaja i hrane snosi Centar za mlade Kvart. Takođe, organizator kampa će pratiti preporučene epidemiološke mjere i osigurati bezbjednost učesća na kampu, obezbijediti maske i sredstva za dezinfekciju, te će biti osiguran prostor za distancu i sig

Nagradni konkurs: Da li su ljudska prava samo slovo na papiru?

  Jedan od prvih članova deklaracije o ljudskim pravima glasi: Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste kao što je rasa, boja kože, pol, jezik, vjeroispovijest, seksualno opredjeljenje, politično ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi statusi. Takođe, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kom neka osoba pripada, bilo da je to područje nezavisno, pod starateljstvom ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.   Ključne vrijednosti ljudskih prava su: -ljudsko dostojanstvo -jednakost -sloboda -poštovanje -nediskriminacija -tolerancija -pravda -odgovornost   Iako su ove vrijednosti univerzalne ili bi trebalo da budu, u Bosni i Hercegovini se građani i građanke svakodnevno susreću sa oduzimanjem dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. Pravda je teško dostižna ili je nepostojeća, a osobe i instituc